Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep-rebzok.com

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "sklep-rebzok.com"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest firma Rebzok Jakub Kozber , Kręta 6 , NIP: 7881999578, REGON: 362475599, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Oddział sklepu Rebzok Jakub Kozber, ul. Jezrmanowska 19c/5 54-530 Wrocław

Kontakt tel. +48799900997,+48799900996 adres email: info@sklep-rebzok.com

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. płatność za pobraniem.

b. płatność przelewem na konto 

Bank: mbank

Konto: PL 51 1140 2004 0000 3302 7597 2737

SWIFT: BREXPLPWMBK 

c. płatność elektroniczna - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. i obsługuje on następujące karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, za wyjątkiem wyboru przez klienta płatności za pobraniem lub odbioru osobistego.

3. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych:

  • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • Dostawa za pośrednictwem Paczkomatów InPost 24/7.

lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

Cena wysyłki zamówienia jest uzależniona od wagi towaru, podana jest na karcie produktu.

2. Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji i nie trwa więcej niż 24 godziny robocze od godziny pozytywnej autoryzacji wpłaty na konto.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną e-mail ,określiś warunki i koszta transportu które poniesie sklep oraz opisać niezgodność. Wysyłki reklamacyjne powinny być kierowane na adres oddziału sklepu Rebzok Jakub Kozber, Ul Jerzmanowska 19c/5, 54-530 Wrocław 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria (np. odzież bez metek czy oryginalnie zamocowanych etykiet lub, na której są ewidentne ślady używania typu zapach perfum czy ślady makijażu nie podlega zwrotowi) oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć zgodnie z Formularzem zwrotu.

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Klient zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.

6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

7. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 1, Sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia z chęcią odstąpienia od umowy.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sklep dokona zwrotu należności za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, na rachunek wskazany przez Konsumenta.

10. Towar zwracany nie może być używany oraz rozpakowany z fabrycznych zabezpieczeń, opakowań oraz foli ochronnej.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych jest firma REBZOK Jakub Kozber ul. Kręta 6, 64-330 Opalenica, NIP: 7881999578. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

3. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w celu świadczenia usług związanych ze zrealizowaniem zamówienia: firmie Blue Media (szybkie płatności), firmom kurierskim w celu realizacji przesyłki.

4. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera, zawierającego informacje handlowe. Podany adres email będzie w tym celu udostępniony firmie Freshmail, która realizuje wysyłki neweslettera. 

Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

5. Strona Sklepu internetowego używa plików "cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl